BALL DE SALÓ

BALL DE SALÓ

Aquestes Classes de ball amb parella,  són senzilles i a l’abast de tothom.

Això és així perquè és una forma de ball popular creat pel poble i per al seu divertiment. Així doncs, les seves evolucions són senzilles i no requereixen cap preparació corporal específica.

La base d’aquesta forma de dansa és aprendre a caminar amb diferents ritmes i direccions, i junt amb la pare

lla s’aprenen senzills codis amb els braços i el cos. Poc a poc la técnica es transforma en un joc divertit.