CENTRESCENIC

DANSA CLÀSSICA

La dansa clàssica és una tècnica molt precisa i això fa que sigui rica i complexa a l’ hora de treballar-la. Aquestes classes estan dirigides a tots els infants i joves que vulguin gaudir de la dansa com a art, exercici i filosofia.

El cos d’un nen/jove durant el seu creixement és excessivament vulnerable, delicat i fràgil i és necessari que prengui consciència i coneixement de la seva anatomia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANTATGES

Els avantatges que la dansa clàssica aporta als joves i infants que la practiquen son bàsicament saludables a nivell físic i intel·lectual. A nivell físic es desenvolupen una sèrie de condicions immillorables com l’elasticitat, el to muscular, la musicalitat, l’ alineació de tota la cadena muscular, corregint a l’hora les males posicions i obtenint així una bona figura. D’ altra banda, a nivell intel·lectual, la concentració que requereix la bona execució del exercicis fan que l’alumne desenvolupi una capacitat de concentració, la qual va en augment a mida que va avançant en el seu nivell tècnic i que tindrà efectes positius en els seus estudis.

Les classes que impartirem a l’escola tindran el mateix rigor per a tots els alumnes, obtenint, si el alumne és constant en el seu treball, el nivell elemental.

L’alumne que tingui inquietuds artístiques i aptituds per poder dedicar-se en un futur a nivell professional se l’aconsellarà i orientarà adequadament.

Creu Àlvarez