PILATES

PILATES

El Pilates forma part del grup d’exercicis anaeròbics, és a dir, aquelles que es realitzen de
forma breu i que es basen, fonamentalment, en la força. El seu objectiu principal és reforçar la
musculatura i augmentar el control, força i flexibilitat del nostre cos i moviments. El Pilates
proposa una forma d’entrenar en què ment i cos estan íntimament lligats, on amb ajuda de la
respiració s’aconsegueixen grans millores tant en el rendiment com a la recuperació de
lesions o tractament de patologies. També es treballa la correcció postural evitant així l’aparició
de lesions.